Karijerne info sesije, Srednja škola “Kralj Petar I”, Topola

Dana, 17. 11. 2022. godine, u organizaciji Job info centra, Kragujevac, održana je karijerna info sesija u Srednjoj školi “Kralj Petar I” u Topoli. Karijernu sesiju su vodile karijerne savetnice iz Razvojnog biznis centra. Info sesija je bila namenjena učenicima četvrtih razreda, sa ciljem upoznavanja učenika sa sa značajem donošenja informisanih karijernih odluka.

Učenici su imali priliku da čuju informacije o raznim alatima koji se primenjuju sa ciljem boljeg upoznavanja sebe, svojih sposobnosti, kompetencija i da na taj način olakšaju donošenje adekvatne karijerne odluke. Tokom sesije učenici su imali priliku da se upoznaju sa jednim od alata „Karijernim kvizom“, koji se radi online i sam test traje 15-ak minuta. Rezultati kviza ukazuju na oblasti koje su u skladu sa željama učenika.

Nakon toga su obavljeni i individualni razgovori sa učenicima. Tokom individualnih razgovora razgovarali smo o važnosti informisanosti o samom zanimanju pre samog odlučivanja o izboru fakulteta. Sa onim učenicima koji imaju dilemu zajedno smo prolazili kroz karijerne alate za donošenje odluka.

Takođe, za učenike koji svoju karijeru ne vide u formalnom obrazovanju, izneli smo informacije o praksama na radnom mestu gde imaju priliku da uče uz podršku adekvatno obučenih mentora, u realnim radnim okolnostima i kod svojih potencijalnih poslodavaca.

Info sesiju je pratilo 20 učenika gimnazije. Svi učenici su bili motivisani za individualni razgovor i dalje istraživanje zanimanja i svojih sposobnosti za određena zanimanja.

Dana, 8. 12. 2022. se planira još jedna karijerna sesija ovog tipa se učenicima koji pohađaju druge smerove ove škole.