Info sesija, Tehnička škola „Jovan Žujović“, Gornji Milanovac

Dana, 14.04.2022. godine, u organizaciji Job info centra, Kragujevac, održana je karijerna info sesija u Tehničkoj školi „Jovan Žujović“ u Gornjem Milanovcu. Karijernu sesiju je vodila karijerna savetnica Zorica Mitrović. Info sesija je imala cilj da se učenici upoznaju sa pojmom karijere, karijernih odluka, značaju donošenja informisanih karijernih odluka. Učenici su imali priliku da čuju informacije o raznim alatima koji se primenjuju sa ciljem boljeg upoznavanja sebe, svojih sposobnosti, kompetencija i da na taj način olakšaju donošenje adekvatne karijerne odluke. Takođe, za učenike koji svoju karijeru ne vide u formalnom obrazovanju, izneli smo informacije o praksama na radnom mestu gde imaju priliku da uče uz podršku adekvatno obučenih mentora, u realnim radnim okolnostima i kod svojih potencijalnih poslodavaca.

Info sesiju je pratilo 24 učenika sa smerova: tehničar štampe, bravar i automehaničar.

Istog dana je 28 učenika ove škole imalo priliku da uradi Basic check (test za procenu svojih kognitivnih sposobnosti). Basic check se sastoji od: zadataka za razmišljanje sa jezičkim sadržajima, zadataka za razmišljanje sa višedimenzionalnim sadržajima, numeričkih zadataka i zadataka za procenu znanja engleskog jezika. Nakon urađenog testa učenici su dobili svoj lični sertifikat sa procenom svojih kompetencija u odnosu na druge individue koje su radile test pre njih.