Karijerna akcija za nove poslove u Kragujevcu

Dana 23.11.2022. godine komisija za ocenu podnetih predloga je donela odluku o odobravanju sredstava za finansiranje projekta koji je Grad Kragujevac podneo u saradnji sa Business Innovation Programs koji predstavlja Job info centar Kragujevac.

Projekat “Karijerna akcija za nove poslove u Kragujevcu” će se sprovesti u saradnji sa svim relevantnim partnerima u Kragujevcu u periodu decembar 2022-maj 2023.

Na osnovu Sporazuma o realizaciji projekta tehničke saradnje zaključenog između Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje, u vezi sa Programom „Migracije za razvoj IIIˮ i Sporazumom o finansiranju između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).