Karijerne info sesije, Trgovinsko- ugostiteljska škola „Toza Dragović“ Kragujevac

Dana, 11.04.2022. godine, u organizaciji Job info centra, Kragujevac, održana je karijerna info sesija u Trgovinsko- ugostiteljskoj školi „Toza Dragović“. Karijernu sesiju su vodile karijerne savetnice Zorica Mitrović i Ikonija Golić. Info sesija je bila namenjena učenicima četvrtih razreda, sa ciljem upoznavanja učenika sa pojmom karijere, karijernih odluka, značaju donošenja informisanih karijernih odluka. Učenici su imali priliku da čuju informacije o raznim alatima koji se primenjuju sa ciljem boljeg upoznavanja sebe, svojih sposobnosti, kompetencija i da na taj način olakšaju donošenje adekvatne karijerne odluke. Takođe, za učenike koji svoju karijeru ne vide u formalnom obrazovanju, izneli smo informacije o praksama na radnom mestu gde imaju priliku da uče uz podršku adekvatno obučenih mentora, u realnim radnim okolnostima i kod svojih potencijalnih poslodavaca.

Učenicima je predstavljen novootvoreni Job info centar u Kragujevcu, koji partnerski organizuju i vode dve partnerske organizacije: Razvojni biznis centar (RBC) i Business Innovation Programs (BIPs). U Job info centru će svako od zainteresovanih učenika imati priliku da kroz individualne razgovore sa karijernim savetnikom detaljnije razmisli o svojim karijernim odlukama.

Info sesiju je pratilo 28 učenika sa smerova: ugostiteljski tehničar i tehničar dizajna odeće. U grupi učenika, bio je prisutan i jedan učenik koji je imao priliku da pohađa obuku na radnom mestu i sa ostalima je podelio svoje iskustvo. Učenici su delovali motivisano i zainteresovano.

Dana, 19.04.2022. godine, održana je još jedna karijerna info sesija u Trgovinsko- ugostiteljskoj školi „Toza Dragović“. Info sesiju je pratio 51 učenik sa smerova: ženski frizer i trgovac.
Tokom info sesije učenici su informisani o značaju informisanih karijernih izbora, obukama koje se organizuju na radnim mestima i o značaju odabira obuke u skladu sa njihovim interesovanjima i sposobnostima. Karijernu info sesiju je vodila karijerna savetnica: Ikonija Golić.

Učenici su imali priliku da čuju o obukama na radnom mestu i od svojih drugova i drugarica koji su obuke pohađali i ostali da rade u kompanijama gdje su imali obuke. Odavali su utisak zainteresovanosti za njihovo uključivanje u obuke na radnom mestu.