Upoznaj naš tim stoji Upoznaj naš tim karijernih savetnika

Zorica Mitrović

Karijerna savetnica

Zorica Mitrovićje diplomirani ekonomista i karijerna savetnica u Job info centru u Kragujevcu. Desetogodišnju podršku pruža mladima na temu podsticanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih. Povezuje mlade sa poslodavcima sa željom da im integracija na tržište rada bude što uspešnija i pruža podršku u praćenju i motivisanju mladih kako bi im ta tranzicije osigurla dugoročnu zaposlenost.

U Job info centru u Kragujevcu, mladima pruža savetodavnu i informativnu podršku vezanu za tržište rada, organizuje individualne razgovore, primenjujući afirmativne metode i alate u razgovoru sa mladima. Analizom razvoja, mladim osobama želi da probudi i osvesti potencijale koje ni oni sami nisu uspeli da prepoznaju a koje su izgradili radom, učenjem i agažovanjem na različitim životnim poljima. Na osnovu karijernih odluka i plana, radi na tome da se taj plan i ostvari.

Želi da motiviše i afirmiše mlade sa ciljem da svaka mlada osoba shvati da može više i drugačije!

Lazar Đoković

Karijerna savetnik

Lazar Đoković je karijerni savetnik, omladinski lider i edukator, koji već preko 6 godina aktivno radi sa mladima i pruža im podršku na putu ličnog i profesionalnog razvoja. Veruje u potencijal svake osobe i koncept celoživotnog učenja i razvoja.

Pomaže mladima da upoznaju sebe, pronađu adekvatne informacije, definišu svoj karijerni cilj i kreiraju odgovarajući karijerni plan. Na osnovu individualnog i grupnog karijernog savetovanja upoznaje mlade sa pojmom karijere, procesom planiranja karijere i ličnog razvoja, kao i sa značajem donošenja informisanih karijernih odluka.

Aleksandra Radović

Karijerna savetnica

Aleksandra Radovic je pedagog,medijator i karijerni savetnik u Job Info centru u Kragujevcu, zadužena za informisanje i edukaciju mladih.

Kroz individualno i grupno savetovanje, pruža informacije i pomaže mladima da upoznaju sebe, definišu svoje ciljeve i odrede prioritete svog karijernog razvoja kao i da donesu odluku o izboru škole, fakulteta ili posla.

Ikonija Golić

Karijerna savetnica

Ikonija Golićje master psiholog I karijerna savetnica u Job info centru Kragujevac. Kroz individualno I grupno savetovanje mladima olakšava da prepoznaju svoje vrednosti, sposobnosti, intersovanja I da osnaženi krenu na put ka zaposlenju. Mladima pruža informativnu podršku vezanu za tržište rada i pomaže im da odaberu radno mesto koje odgovara njihovim kompetencijama.

U okviru Job info centra organizuje radionice na razne teme kao što su: ostavljanje dobrog utiska na radnom mestu, pisanje radne biografije I motivacionog pisma, veštine komunikacije za zaposlene, upravljanje vremenom I postavljanje ličnih ciljeva.