Job info centar Kragujevac čine dve partnerske organizacije: Razvojni biznis centar Kragujevac (RBC) i Business Innovation Programs (BIPS).

U okviru Job info centra, pored ostalih aktivnosti se sprovoditi karijerno savetovanje na lokalnom nivou u kome će se procenjvati kompetencije mladih i pomoću koga će se povezivati mladi sa lokalni kompanijama. Prilikom karijernog savetovanja se koriste dva inovativna alata okviru projekta „Znanjem do posla“ i Gateway Solutions AG iz Švajcarske razvijena su dva alata (Basic Check- instrument za procenu sposobnosti i sklonosti i karijerni kviz WayFi) koji predstavljaju, pored ostalih alata koje koristimo, značajnu olakšicu mladima u karijernom planiranju i donošenju karijernih odluka.

Kome su namenjene usluge:

• Nezaposlenim mladima, starosti do 30 godina

• Učenicima srednjeg stručnog i visokog obrazovanja, starosti od 15 do 24 godine

• Kompanijama, poslodavcima i pružaocima obuka, u organizaciji obuka i praksi za mlade

• Mentorima u kompanijama koje učestvuju u programima: ◦ obuke na radnom mestu i

◦ obuke za one koji pripadaju teže zapošljivoj grupi mladih

Job info centar nezaposlenim licima pruža: ·

Mogućnost uključivanja u prakse i obuke na radnom mestu ·

Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima ·

Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima ·

Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere ·

Radionice na temu pisanja cv, pripreme motivacionog i propratnog pisma

Pripremu za prvi susret sa poslodavcem, simulaciju intervjua ·

Radionice za aktivno traženje posla

Job info centar učenicima pruža:

-Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja

– Informisanje o stipendijama, nagradnim konkursima i putovanjima

– Pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe (od stipendija za letnju školu do naučnih konferencija)

• Saveti iz prve ruke: susret poslodavaca đaka i studenata, razgovor i predstavljanje kompanije, kako bi pomogli đacima, studentima i nezaposlenima da bolje razumeju svet poslovanja. Job info centar poslodavcima nudi:

• Stručnu pomoć u regrutaciji i selekciji kandidata

• Povezivanje sa potencijalnim kandidatima za posao

• Podršku i pomoć u analizi zanimanja i analizi potrebnih kompetencija za obavljanje određenog posla – izrada profila zanimanja i profila kompetencija

• Podršku i pomoć u razvoju kurikuluma i programa obuka za potrebna zanimanja

• Podršku u organizaciji obuka na radnom mestu