ODRŽAN FORUM O MOGUĆNOSTIMA VIRTUELNIH PRAKSI U SRBIJI

Treći Nacionalni forum održan je u sklopu projekta „Vituelne prakse za inkluzivna društva“ koje sprovodi Beogradska otvorena škola, u partnerstvu sa Nacionalnim omladinskim savetom (Severna Makedonija), organizacijama Pixel (Italija), XANO Channel (Španija), Dostignuća mladih EU (Belgija), Dostignuća mladih Srbija. Projekat doprinosi obezbeđivanju jednakih mogućnosti za sve mlade da razviju neophodne veštine i steknu neophodno praktično iskustvo. Sprovodi u periodu od 2022. do 2024. godine i podržan je od strane Evropske Komisije. 

Dati forum u okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivna društvo“ okupio je preko 60 predstavnika mladih, nastavnika srednjih škola, kancelarija za mlade, kao i predstavnika kompanija iz cele Srbije sa ciljem analize postojećih i izrade budućih modela virtuelnih praksi. 

Job info centri iz Kruševca, Kragujevca i Pirota, koji su otvoreni u okviru programa „Znanjem do posla“, predstavljeni su na nedavnom Nacionalnom forumu, koji se bavio praksama za mlade i digitalnim alatima koji pomaži mladima u procesu zapošljavanja. Beogradska otvorena škola je organizovala pomenuti forum, u okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivno društvo“.

Na trećem panelu, posvećenom karijernom vođenju i savetovanju, predstavnici Job info centara Kruševac, Kragujevac i Pirot, govorili su o programu „Znanjem do posla“, dosadašnjim rezultatima, perspektivi.

Na događaju su se učešće uzeli i predstavnici mladih, koji su imali prilike da se upoznaju sa aktivnostima karijernog vođenja i savetovanja, kao i da se putem virtuelnih naočara upoznaju sa obukom zavarivača.

Materijal preuzet sa sajta Beogradkse otvorene škole i sajta projekta Znanjem do posla.
Fotografije: Beogradksa otvorena škola