Poseta delegacije Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) Kragujevcu – sastanak sa predstavnicima projekta „Znanjem do posla“

Delegacija Švajcarske agencije za saradnju predvođena Sabine Piccard, projektnom menadžerkom iz Berna, posetila je predstavnike projekta „Znanjem do posla“ u Kragujevcu, kao i novootvoreni Job info centar, koji su osnovali lokalni partneri projekta – BIPS i RBC. Poseta je bila prilika da se delegacija upozna sa aktivnostima projekta „Znanjem do posla“ u ovom gradu, kao i da se razgovara sa korisnicima projektnih aktivnosti – predstavnicima kompanija, srednjih stručnih škola i lokalne samouprave.

U okviru svoje prve posete Kragujevcu gospođa Piccard izrazila je zadovoljstvo postojećom saradnjom i podrškom koju Švajcarska pruža ovom gradu na polju podizanja zapošljivosti mladih, koja je glavni cilj projekta „Znanjem do posla“.

Na sastanku sa lokalnim partnerima – brokerima bilo je reči o ulozi i uslugama koje oni pružaju kompanijama i mladima iz ovog Grada i okoline, izazovima na tržištu rada Srbije sa kojim se suočavaju, kao i o održivost projektnih aktivnosti u postojećem pravnom, institucionalnom i organizacionom okviru za zapošljavanje i VET u Srbiji.

Obilazak novoosnovanog Job Info centra Kragujevac omogućio je predstavnicima SDC-a da se upoznaju sa svim aktivnostima lokalnih brokera usmerenih na poboljšanje položaja mladih ovog grada na tržištu rada i pružanje pomoći mladima prilikom nalaženja posla, izbora ili promene karijere, kao i kompanijama prilikom pronalaženja i obuke odgovarajuće radne snage.

Job info centar Kragujevac je otvoren je ove godine u okviru projekta „Znanjem do posla“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Srbije i koji pomaže smanjenje nezaposlenosti kod mladih kroz razvoj programa vanškolske obuke za one poslove koji se traže na lokalnom tržištu rada. Job info centar će pored redovnih aktivnosti na projektu u narednom periodu nastaviti razvoj i implementaciju svojevrsnog modela karijernog vođenja i savetovanja na lokalnom nivou, stvarajući sistem koji povezuje škole, pojedince, privredu i civilni sektor na održiv i inovativan način.

Ključna uloga JOB INFO centra Kragujevac jeste da pomaže đacima, studentima i nezaposlenima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva nakon školovanja i studiranja i da pruži saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi đake i studente za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere, tj, pronalazak odgovarajućeg zaposlenja.