Poseta Job Info Centra od strane učenika Ekonomsko-ugostiteljske škole ,,Vuk Karadžić” iz Velike Plane

Dana 23.11.2022. godine, u organizaciji Job info centra Kragujevac, realizovana je poseta učesnika Ekonomsko-ugostiteljske škole ,,Vuk Karadžić” iz Velike Plane. Tokom date posete 25 učesnika je imalo priliku da se detaljnije upozna sa radom i uslugama koje mogu dobiti u okviru Job Info Centra.

Tokom date posete učesnici su imali priliku da prisustvuju grupnoj karijernoj sesiji. Karijernu sesiju su vodili karijerni savetnici organizacije Business Innovation Programs. Karijerna sesija je bila namenjena učenicima četvrtih razreda, sa ciljem upoznavanja učenika sa sa značajem donošenja informisanih karijernih odluka, kao i sa primenom design thinking metodologije u karijernom odlučivanju.

Učenici su imali priliku da čuju informacije o raznim alatima koji se primenjuju sa ciljem boljeg upoznavanja sebe, svojih sposobnosti, kompetencija i da na taj način olakšaju donošenje adekvatne karijerne odluke. Kako ranije nisu imali prike da se upoznaju sa metodologijom design thinking, koja se veoma uspešno primenjuje u procesu prepoznavanja i donošenja kreativnih odluka, učenicima je bilo veoma zanimljivo da bude deo kreativnog design thinking putovanja.

Na obostrano zadovoljstvo svih zainteresovanih strana, ovo je samo jedna od realizovanih aktivnosti, dok nas u narednom periodu očekuju brojne aktivnosti gde će učenici Ekonomsko-ugostiteljske škole ,,Vuk Karadžić” iz Velike Plane imati priliku da rade na svom ličnom i profesionalnom razvoju, kao i da donesu informisane karijerne odluke o svom daljem razvoju.