Predstavnici Job info centara na Sajmu karijernog vođenja i savetovanja

Sajam je održan 1. decembra i imao je za cilj da okupi timove srednjih škola za karijerno savetovanje i vođenje, Kancelarije za mlade i organizacije civilnog društva koje se bave karijernim vođenjem i savetovanjem. Ovaj događaj je jedinstvena prilika da se razmene iskustva i time unapredi rad u ovoj oblasti koja je od velikog značaja za povećanje zapošljivosti mladih. Naše drage kolege Zorica Mitrović i Đoković Lazar imali su priliku da se upoznaju sa novim modelima rada, kao i da podele i prikažu iskustvo rada našeg centra.

Projekat Znanjem do posla je predstavio mrežu karijernih centara – Job info centri na osmom sajmu Karijernog vođenja i savetovanja (KViS), u organizaciji Beogradske otvorene škole. Karijerni praktičari u okviru osam karijernih centara pružaju sveobuhvatnu i kontinuiranu podršku mladima u upravljanju procesima karijernog razvoja, donošenju informisanih odluka i odgovornom planiranju karijere, kroz primenu inovativnih alata i različitih modaliteta rada.

Date usluge KViS na projektu su još jednom dobile priznanje za doprinos i podršku mladima na lokalu u razvoju veština upravljanja karijerom.