Ukoliko tražiš obuku ili posao, ili želiš da stekneš radno iskustvo, popuni prijavu u nastavku i priloži svoj CV.

Popunite formu

Popunite formu kako bi smo Vas dodali u našu bazu.