Radionice o rodnim stereotipima prema zanimanjima, Srednja medicinska škola sa domom učenika “Sestre Ninković”, Kragujevac

U periodu od 21. 11. 2022. do 25. 11. 2022. godine, u organizaciji Job info centra, Kragujevac, održano je niz radionica u Srednjoj medicinskoj školi sa domom učenika “Sestre Ninković” u Kragujevcu. Radionicu su vodile karijerne savetnice iz Razvojnog biznis centra. Tema radionica su bili rodni stereotipi koji su zastupljeni kod nas.

Sa učenicima se diskutovalo o načinu na koji se uče rodne uloge i o uticaju rodnih stereotipa na donošenje karijernih odluka. Učenici su na početku radionice imali stereotipe vezane za brojna zanimanja, kroz diskusiju imali su priliku da razmene informacije o ljudima koji rade zanimanja koja nisu tipično „muška“ ili tipično „ženska“.  Nakon radionica učenici su imali priliku da pogledaju video materijal gde su ljudi uspešni u zanimanja koja nisu “tipična”.

Učenicima je predstavljen Job info centar u Kragujevcu u koji će svako od zainteresovanih učenika imati priliku za individualne razgovore sa karijernim savetnicima na temu odlučivanja, pisanja CV, upisa fakulteta ili slično.

Info sesije je pratilo oko 50 učenika. Učenici su bili motivisani za diskusiju i konstantno su bili uključeni u radionicu.