Samovrednovanje kvaliteta JPOA

U okviru podrške koju projekat „Znanjem do Posla” (E2E) pruža Ministarstvu prosvete i Agenciji za kvalifikacije, u Beogradu je organizovana treća dvodnevna obuku za samovrednovanje kvaliteta rada javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), naš član Job Info Tima Lazar Đoković učestvovao je datoj edukaciji.

Na obuci, koja se održava u Hotelu Moxy 6. i 7. aprila, učestvuje preko 15 predstavnika akreditovanih JPOA, Ministarstva prosvete i Agencije za kvalifikacije.

Eksperti projekta E2E priredili su dva vodiča – za eksterno vrednovanje i za samovrednovanje kvaliteta rada JPOA, koji se, uz detaljna objašnjenja i uputstva mogu naći na internet stranici Agencije za kvalifikacije.

U okviru ove obuke učesnici su se upoznali sa okvirom za vrednovanje i samovrednovanje kvaliteta rada JPOA, standardima kvaliteta, pokazateljima, instrumentima, kao i aktivnostima koje svaki JPOA treba da sprovodi u okviru postupka samovrednovanja.