Šta je karijerno savetovanje i šta radi karijerni savetnik?

Karijerno savetovanje je proces koji pomaže mladima da reše svoje karijerne dileme. Kroz ovaj proces zadatak karijernog savetnika je usmeravanje osobe da jasnije definiše svoje želje i ciljeve kroz usmeren i stručno vođen razgovor.

Jako je bitno da osobe koje dolaze na savetovanja jasno definišu svoja očekivanja pre samog savetovanja. Preambiciozna očekivanja mogu da dovedu do nezadovoljstva. Sa druge strane realna očekivanja pomažu uspostavljanju boljeg odnosa između karijernog savetnika i osobe koja dolazi na karijerno savetovanje.

KARIJERNI SAVETNIK NE DAJE SAVETE, NE GOVORI VAM ŠTA JE NAJBOLJE ZA VAS NEGO VAS PODRŽAVA U DEFINISANJU VAŠIH ŽELJA I U PLANIRANJU AKTIVNOSTI KOJE SU POTREBNE DA BI SE DOSTIGAO CILJ.

Proces karijernog savetovanja se odvija kroz faze ovog procesa. Model koji je razvijen u okviru programa Znanjem do posla obuhvata više delova u procesu karijernog vođenja i savetovanja.

Šematski prikaz procesa karijernog savetovanja

O svakom od ovih delova biće više reči u nekom od narednih članaka.