Učešće na konferenciji “Hoću – neću baš taj fakultet”

Članovi Job Info Tima učestvovali su na na konferenciji “Hoću – neću baš taj fakultet”. Konferencija je realizovana u Sokobanji u hotelu ,,Banjica” od 16. do 18. februara, gde je učešće uzelo preko 400 mladih osoba.


„Hoću-Neću“ je trodnevna konferencija koja ima za cilj da učenicima srednjih škola iz Kragujevca pomogne pri izboru fakulteta koji će upisati, kao i profesije kojom će se baviti. Obuhvata više od petnaest interaktivnih predavanja koja će predstaviti većinu državnih fakulteta i profesija u Srbiji.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је 3-1024x1024.webp

Tokom sva tri dana konferencije učesnici su imali priliku da se upoznaju sa radom Job Info Centra, sa uslugama i mogućnostima koje mogu dobiti za svoj karijerni i profesionalni razvoj u samom centru. Takođe, tokom date konferenciji učesnici su imali prilike i da urade Way-Fi karijerni kviz, koji namenjen mladima koji još nisu jasno definisali svoja interesovanja i sposobnosti, mladima koji nemaju jasno sliku o izboru zanimanja, ali i svim mladim osobama koje žele da provere svoja interesovanja i profesionalan izbor.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је 1-1024x1024.webp